STUDIO PEKKA KIIRALA KY TOIMITUSEHDOT 2018

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehtoihin tehdyt muutokset: 6.4.2021 koskien tunnistetietojen säilyttämistä. 24.9.2023 koskien valokuvaajan oikeuksia ja kolmannen osapuolen oikeuksia.

Ehdot koskevat oikeushenkilöä. Luonnollisen henkilön osalta noudatetaan ensisijassa kuluttajansuojalakia.

Toimitusehdot koskevat tilauksesta tehtyä valokuvausta, valokuvan kuvankäsittelyä, videokuvausta, video-editointia, animoitua valokuvaa, generoitua valokuvaa, kuvatuotannon ja kuvanvalmistuksen muita toimenpiteitä (jäljempänä kuva-aineisto).

Kuva-aineiston tilaaja tekee sopimuksen Studio Pekka Kiirala Ky:n kanssa. Tilaus voi olla suullinen tai kirjallinen.

Pyydettäessä Studio Pekka Kiirala Ky antaa sitovan tarjouksen. Studio Pekka Kiirala Ky pidättää oikeuden tarkistaa hintaa jos tilauksen edellyttämät toimenpiteet, tarvittavat viranomaismaksut, vuokrat tai ostot poikkeavat tarjouspyynnöstä.

Maksuehto on 14 päivää netto valmiin aineiston luovutuksesta. Pitkäkestoiset toimeksiannot laskutetaan jaksoittain työn kestäessä. Asiasta voidaan sopia muuta.

Valokuvaaja vastaa kolmannen osapuolen oikeuksista noudattaen tekijänoikeuslakia ja ko. oikeutta koskevaa lakia. Muun kuin Studio Pekka Kiirala Ky:n toimittaman kuva-aineiston osalta tilaaja huolehtii oikeudesta saattaa kuva-aineisto julkisesti nähtäville.

Valokuvaajan lähioikeutta tai valokuvateoksen suojaa koskien valokuvaaja luovuttaa tilaajalle kuva-aineiston käyttöoikeuden. Luovutus tapahtuu kun Studio Pekka Kiirala Ky on saanut maksuehtojen mukaisen suorituksen.

Luovutetun kuva-aineiston käyttöoikeuden jakamisesta tai siirtämisestä kolmannelle osapuolelle on sovittava Studio Pekka Kiirala Ky:n kanssa.

Valokuvaajalla on oikeus jälleenmyydä kuva-aineisto. Asiasta voidaan sopia muuta.

Reklamoinnit on tehtävä mahdollisimman pian kuva-aineiston luovutuksen jälkeen. Studio Pekka Kiirala Ky:llä on oikeus korjata osoitetut virheet.

Studio Pekka Kiirala Ky ei vastaa tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Studio Pekka Kiirala Ky ei vastaa vahingosta jonka syynä on ylivoimainen este.

Studio Pekka Kiirala Ky säilyttää tilaajan tunnistetiedot omalla tietokoneellaan ja Shellit Oy:n palvelimella Suomessa. Laskutustiedot säilytetään Nordea Pankki Oyj:n palvelimella. Aineiston jakeluun tarvittavat tiedot ovat Adobe Creative Cloud palvelimella.

Ratkaisemattomat erimielisyydet viedään Studio Pekka Kiirala Ky:n kotipaikan käräjäoikeuden päätettäväksi.

Vakuudeksi

Pekka Kiirala
Vastuunalainen yhtiömies
Studio Pekka Kiirala Ky