TOIMITUSEHDOT

Studio Pekka Kiirala Ky FI0837424-2.
Toimitusehdot 19.02.2024

Nämä toimitusehdot ovat tulleet voimaan 01.01.2018. Toimitusehtoihin tehdyt muutolset: 06.04.2021 koskien tunnistetietojen säilyttämistä. 24.09.2023 koskien valokuvaajan ja kolmannen osapuolen oikeuksia. 19.02.2024 koskien tunnistietojen säilyttämistä.

Ehdot koskevat oikeushenkilöä. Luonnollisen henkilön osalta noudatetaan ensisijassa kuluttajansuojalakia.

Toimitusehdot koskevat tilauksesta tehtyä valokuvausta, valokuvan kuvankäsittelyä, videokuvausta, video-editointia, animoitua valokuvaa, generoitua valokuvaa, kuvatuotannon ja kuvanvalmistuksen muita toimenpiteitä. Jäljempänä näistä käytetään yhteistä nimikettä kuva-aineisto.

Kuva-aineiston tilaaja tekee sopimuksen Studio Pekka Kiirala Ky:n kanssa. Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen.

Pyydettäessä Studio Pekka Kiirala antaa tarjouksen. Studio Pekka Kiirala Ky pidättää oikeuden tarkistaa hintaa jos tilauksen edellyttämät toimenpiteet, vuokrat, ostot tai viranomaismaksut poikkeavat tarjouspyynnöstä.

Maksuehto on 14 päivää netto valmiin kuva-aineiston luovutuksesta. Pitkäkestoiset toimeksiannot laskutetaan jaksottain työn kestäessä. Asiasta voidaan sopia muuta.

Valokuvaaja vastaa kolmannen osapuolen oikeuksista noudattaen ko. oikeutta koskevaa lakia tai määräystä. Muun kuin Studio Pekka Kiirala Ky:n toimittaman kuva-aineiston osalta tilaaja huolehtii oikeudesta saattaa kuva-aineisto julkisesti nähtäville.

Valokuvaajan lähioikeutta tai valokuvateoksen suojaa koskien valokuvaaja luovuttaa tilaajalle oikeuden saattaa kuva-aineisto rajoituksetta julkisesti nähtäville. Luovutus tapahtuu kun Studio Pekka Kiirala Ky on saanut maksuehtojen mukaisen suorituksen.

Luovutetun kuva-aineiston oikeuksien jakamisesta, siirtämisestä tai myymisestä kolmannelle osapuolelle on sovittava Studio Pekka Kiirala Ky:n kanssa.

Valokuvaajalla on oikeus jälleenmyydä kuva-aineisto. Asiasta voidaan sopia muuta.

Reklamoinnit on tehtävä mahdollimman pian kuva-aineiston luovutuksen jälkeen. Studio Pekka Kiirala Ky:llä on oikeus korjata osoitetut virheet.

Studio Pekka Kiirala Ky ei vastaa tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutetuista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä vahingoista joiden syynä on ylivoimainen este.

Studio Pekka Kiirala Ky säilyttää tilaajan tunnistetiedot Apple iCloud pilvipalvelussa, laskutustiedot Nordea Pankki Oy:n palvelimella, kuva-aineistojen jakelutiedot Google+ ja Apple iCloud-pilvipalveluissa.

Ratkaisemattomat erimielisyydet viedään Studio Pekka Kiirala Ky:n kotipaikan käräjäoikeuden päätettäväksi.

Vakuudeksi

Pekka Kiirala
vastuunalainen yhtiömies
Studio Pekka Kiirala Ky